Zostałeś poszkodowany?
Miałeś wypadek?

Zostaw swoje dane - oddzwonimy oraz
bezpłatnie zweryfikujemy Twoją sprawę

Dodaj pliki

Odszkodowanie w 3 prostych krokach

Wypełnij formularz

Skontaktujemy się
z Tobą

Przystąpimy do odzyskania
Twojego odszkodowania

Załatw swoją sprawę przez Internet

Proces uzyskiwania odszkodowania z tytułu szkód majątkowych czy osobowych jest skomplikowany. Obejmuje dochodzenie roszczeń zarówno bezpośrednio od ubezpieczyciela, jak i ewentualnie na drodze sądowej. Niekiedy wymaga składania masy dokumentów, przebrnięcia przez skomplikowane procedury, poświęcania czasu na zapoznawanie się z innymi, podobnymi przypadkami zdarzeń które powodują obowiązek zapłaty odszkodowania.

Zgłoś swoją szkodę bez wychodzenia z domu

Kancelaria E-szkoda rozumie, że czas jest obecnie bardzo cenny i oferuje kompleksową usługę dochodzenia odszkodowania, której realizacja od strony klienta odbywa się całkowicie zdalnie - przez internet. Nie trzeba wychodzić z domu, nie jest konieczna wizyta w biurze, a formularz kontaktowy można wypełnić 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Wszystkie dokumenty można również wysłać przez internet.

10 lat doświadczenia zawodowego
8700 rozwiązanych spraw
97% zadowolonych klientów

Dlaczego my?

 • Bez wychodzenia
  z domu

 • Natychmiastowa
  wypłata

 • Profesjonalna
  obsługa prawna

 • Odszkodowania
  i dopłaty

Za co należy Ci się odszkodowanie?

 • Auto

  Wypadek komunikacyjny

  W dzisiejszych czasach codziennie dochodzi do ogromnej ilości wypadków na drogach. Pomimo częstości takich zdarzeń wiedza o możliwości dochodzenia odszkodowania nie jest powszechna i wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, jakie prawa im przysługują.

  Do odszkodowania uprawnieni są wszyscy uczestnicy wypadku komunikacyjnego z wyjątkiem sprawcy: kierujący pojazdami, pasażerowie, rowerzyści, motocykliści czy piesi, jeżeli ucierpieli w danym wypadku.

  Przeczytaj więcej »

  Szkody z AC

  Dobrowolne ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od zdarzeń losowych (utrata, zniszczenie, kradzież bądź uszkodzenie) rosną obecnie na znaczeniu, gdyż właściciele pojazdów dążą do zabezpieczenia się przed ryzykiem ubytku w majątku, jakim może być uszkodzenie lub utrata auta. Niestety często zdarza się że firmy ubezpieczeniowe odmawiają wypłaty odszkodowania z polisy AC bądź rażąco je zaniżają, a klienci zmuszeni są do uwikłania się w długotrwały proces dochodzenia odszkodowania, nawet na drodze sądowej.

  Przeczytaj więcej »
 • Dom

  Włamanie/kradzież

  Włamania i kradzieże są niestety plagą w Polsce i zmorą wielu właścicieli mienia. Jednym problemem jest ich częstotliwość, innym zaś ich wykrywalność. Nawet w przypadku wykrycia i ujęcia sprawcy takiego zdarzenia uzyskanie odszkodowania bezpośrednio od niego może być utrudnione, zwłaszcza, gdy jest niewypłacalny. Gdy do wykrycia sprawcy nie dojdzie, właściciel ma możliwość uzyskania odszkodowania jedynie od firmy ubezpieczeniowej, o ile wcześniej zawarł stosowną umowę.

  Przeczytaj więcej »

  Pożar

  Pożary są zdarzeniami wywołującymi ogromne szkody w majątku poszkodowanych. Najczęstszymi przyczynami pożarów są: wady urządzeń i instalacji elektrycznych oraz ich nieprawidłowa eksploatacja, wady i uszkodzenia urządzeń grzewczych oraz ich nieprawidłowa eksploatacja, wady urządzeń mechanicznych, wady i brak szczelności przewodów kominowych, wyładowania elektryczne, samozapalenie się materiałów oraz podpalenie.

  Przeczytaj więcej »

  Zalania

  W budynkach wielokondygnacyjnych bardzo często dochodzi do zalania mieszkań wodą wskutek nieszczelności instalacji czy jej nieprawidłowej eksploatacji. Rozmiar szkód wywołanych działaniem wody w takich sytuacjach jest różny, od uszkodzonego sprzętu domowego, uszkodzonej posadzki, sufitu, po koszty dokonania niezbędnych napraw. Wina za zalanie najczęściej leży po stronie właściciela lokalu sąsiedniego, bądź zarządcy / administracji nieruchomości bądź spółdzielni i to wobec tych osób kierowane są roszczenia odszkodowawcze.

  Przeczytaj więcej »
 • Klęski żywiołowe

  Powodzie

  W budynkach wielokondygnacyjnych bardzo często dochodzi do zalania mieszkań wodą wskutek nieszczelności instalacji czy jej nieprawidłowej eksploatacji. Rozmiar szkód wywołanych działaniem wody w takich sytuacjach jest różny, od uszkodzonego sprzętu domowego, uszkodzonej posadzki, sufitu, po koszty dokonania niezbędnych napraw. Wina za zalanie najczęściej leży po stronie właściciela lokalu sąsiedniego, bądź zarządcy / administracji nieruchomości bądź spółdzielni i to wobec tych osób kierowane są roszczenia odszkodowawcze.

  Przeczytaj więcej »

  Pożar

  Pożary są zdarzeniami wywołującymi ogromne szkody w majątku poszkodowanych. Najczęstszymi przyczynami pożarów są: wady urządzeń i instalacji elektrycznych oraz ich nieprawidłowa eksploatacja, wady i uszkodzenia urządzeń grzewczych oraz ich nieprawidłowa eksploatacja, wady urządzeń mechanicznych, wady i brak szczelności przewodów kominowych, wyładowania elektryczne, samozapalenie się materiałów oraz podpalenie.

  Przeczytaj więcej »
 • Zdrowie

  Szkody z NNW

  Życie codzienne stwarza wiele różnych sytuacji, w których niekorzystny zbieg okoliczności może doprowadzić do uszczerbku na zdrowiu. Takie wypadki mogą mieć różny charakter, od poślizgnięcia się na nieodpowiednio utrzymywanym chodniku, poprzez zderzenie się dwóch narciarzy na stoku czy inne nieszczęśliwe wypadki, zwłaszcza podczas wyjazdów turystycznych.

  Przeczytaj więcej »

  Wypadek przy pracy

  Każda osoba, która jest pracownikiem, codziennie narażona jest na wypadek – czy to w miejscu pracy, czy w drodze do pracy czy w trakcie powrotu z pracy. Jeżeli do takiego wypadku dojdzie, poszkodowanemu przysługuje odszkodowanie od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ale również od pracodawcy. Aby odszkodowanie przysługiwało, wypadek musi mieć związek z pracą.

  Przeczytaj więcej »

  Błędy medyczne

  Prawo do opieki medycznej realizowane jest w naszym kraju z różną starannością, szczególnie w placówkach publicznych. Pacjenci mają w związku z błędami lekarskimi szereg praw, których nie zawsze są świadomi. Najogólniej mówiąc, w sytuacji, gdy w trakcie pobytu w szpitalu albo operacji personel medyczny dopuścił się zaniedbania lub popełnił błąd medyczny, a pacjent poniósł z tego tytułu szkodę, ma on prawo do ubiegania się o odszkodowanie od placówki medycznej lub od lekarza prowadzącego indywidualną praktykę.

  Przeczytaj więcej »

  Śmierć osoby bliskiej

  Śmierć osoby bliskiej jest zdarzeniem, które wywołuje szereg bolesnych następstw dla bliskich osoby zmarłej. Te negatywne następstwa obejmują chociażby cierpienia psychiczne wskutek utraty osoby bliskiej czy pogorszenie się sytuacji majątkowej rodziny w przypadku śmierci jej żywiciela. Jeżeli śmierć została wywołana wskutek przestępstwa, wypadku komunikacyjnego, błędu medycznego bądź innego zdarzenia, które powoduje obowiązek zapłaty odszkodowania, rodzinie zmarłego należy się odszkodowanie od podmiotu odpowiedzialnego za ten stan rzeczy.

  Przeczytaj więcej »

Skontaktuj się z nami - oddzwonimy